Hoofd- kleine letters wijzigen

Wijzigt de hoofd-/kleine letters in de selectie. Als de cursor binnen een woord staat en er is geen tekst geselecteerd, dan is het woord de selectie.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Tekst of Opmaak - Tekst - Hoofd-/kleine letters wisselen


Hoofd-/kleine letters zin

Wijzigt de eerste letter van de geselecteerde Westerse tekens naar een hoofdletter.

Kleine letters

Wijzigt de geselecteerde Westerse tekens in kleine letters.

Hoofdletters

Wijzigt de geselecteerde Westerse tekens in hoofdletters.

Elk woord met hoofdletter

Wijzigt het eerste teken van elk woord van de geselecteerde Westerse tekens naar een hoofdletter.

Hoofd-/kleine letters wisselen

Wisselt hoofd-/kleine letters van alle geselecteerde Westerse tekens.

Aziatisch-specifieke Functionaliteit

Toegang tot deze opdrachten hebt u slechts als u ondersteuning voor Aziatische talen hebt ingeschakeld in - Taalinstellingen - Talen.

Halve breedte

Wijzigt de geselecteerde Aziatische tekens in tekens van halve breedte.

Normale breedte

Wijzigt de geselecteerde Aziatische tekens in tekens van normale breedte.

Hiragana

Wijzigt de geselecteerde Aziatische tekens in Hiragana-tekens.

Katagana

Wijzigt de geselecteerde Aziatische teken in Katakana-tekens.