Pagina

Hiermee kunt u pagina-layouts voor documenten met één en meerdere pagina's definiëren, evenals een nummering en papierformaten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Pagina - Pagina (tabblad)

Kies het tabblad Dia - Dia-eigenschappen - Pagina (in LibreOffice Impress)

Kies het tabblad Opmaak - Pagina-eigenschappen - Pagina (in LibreOffice Draw)

Kies Beeld - Opmaakprofielen, open het contextmenu van een item en kies Wijzigen/Nieuw, tabblad Pagina.


Tabblad Pagina van het venster Pagina-opmaakprofiel

Maximale afdrukbare gebied op een pagina selecteren

Papierformaat

Maak een keus uit een lijst met vooraf gedefinieerde papierformaten of definieer een eigen papierformaat.

Notatie

Selecteer een vooraf gedefinieerd papierformaat of maak een eigen formaat door de afmetingen voor het papier in de vakjes Hoogte en Breedte in te voeren.

Breedte

Geeft de breedte van het geselecteerde papierformaat weer. Wilt u een aangepast formaat definiëren, dan dient u hier een breedte in te voeren.

Hoogte

Geeft de hoogte van het geselecteerde papierformaat weer. Wilt u een aangepast formaat definiëren, voer dan hier een hoogte in.

Staand

Geeft het huidige document weer en drukt deze af met het papier verticaal georiënteerd.

Liggend

Geeft het huidige document weer en drukt het af met het papier horizontaal georiënteerd.

Tekstrichting

Selecteer de tekstrichting die u in uw document wilt gebruiken. De tekstdoorlooprichting 'van rechts naar links' (verticaal) roteert alle layout-instellingen 90 graden rechtsom, behalve de kop- en voettekst.

Papierlade

Selecteer de papierbron voor uw printer. U kunt desgewenst verschillende papierladen aan verschillende paginastijlen toewijzen. Wijs bijvoorbeeld een andere papierlade aan het opmaakprofiel Eerste pagina toe en laad deze met het briefpapier van uw bedrijf.

Voorbeeldveld

Een voorbeeld bekijken van de huidige selectie.

Marges

Specificeer de hoeveelheid ruimte die u tussen de randen van de pagina en de documenttekst wilt vrijlaten.

Links/binnen

Voer de hoeveelheid ruimte in die u tussen de linkerrand van de pagina en de documenttekst vrij wilt laten. Als u de pagina-layout Gespiegeld gebruikt, voert u de hoeveelheid ruimte in die u tussen de binnenste tekstmarge en de binnenste rand van de pagina wilt vrijlaten.

Rechts/buiten

Voer de hoeveelheid ruimte in die u tussen de rechterrand van de pagina en de documenttekst wilt vrijlaten. Als u de pagina-layout Gespiegeld gebruikt, voert u de hoeveelheid ruimte in die u tussen de buitenste tekstmarge en de buitenste rand van de pagina wilt vrijlaten.

Boven

Voer de hoeveelheid ruimte in die u tussen de bovenrand van de pagina en de documenttekst wilt vrijlaten.

Beneden

Voer de hoeveelheid ruimte in die u tussen de benedenrand van de pagina en de documenttekst wilt vrijlaten.

Lay-out-instellingen

Notatie

Selecteer de opmaak voor de paginanummering die u wilt gebruiken voor het huidige pagina-opmaakprofiel.

Maateenheden wijzigen