Uitlijning

Stelt de uitlijning van de alinea in de verhouding tot paginamarges in.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Alinea - Uitlijning (tabblad)

Kies Beeld - Opmaakprofielen, open het contextmenu van een item en klik op Wijzigen/Nieuw, tabblad Uitlijning.


Uitlijning

Stel de uitlijningsopties voor de huidige alinea in.

Links

Lijnt de alinea op de linkerpaginamarge uit. Als ondersteuning voor Aziatische talen is ingeschakeld, heet deze optie Links/boven.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram

Links uitlijnen

Rechts

Lijnt de alinea op de rechterpaginamarge uit. Als de ondersteuning voor Aziatische talen is ingeschakeld, heet deze optie Rechts/Beneden.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram

Rechts uitlijnen

Gecentreerd

Centreert de inhoud van de alinea op de pagina.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram

Uitvullen

Lijnt de alinea op de linker- en rechterpaginamarges uit.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram

Uitvullen

Eigenschappen

Tekstrichting

Specificeer de tekstrichting voor een alinea die complexe-tekstlayout (CTL) gebruikt. Deze functie is alleen beschikbaar als de ondersteuning voor complexe scripts is ingeschakeld.

Voorbeeldveld

Een voorbeeld bekijken van de huidige selectie.