Kies de positie, schaal, rotatie en afstand voor tekens.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Teken - Positie (tabblad)

Kies Beeld - Opmaakprofielen, open het contextmenu van een item en klik op Wijzigen/Nieuw, tabblad Uitlijning.


Als de cursor binnen een woord staat, zal de functie worden toegepast op het gehele woord. Als een tekstgebied geselecteerd is, zal de functie worden toegepast op de gehele passage. Als er geen selectie is, zal de nieuwe functie starten als nieuwe tekst wordt ingevoerd, beginnend vanaf de cursorpositie.

Positie

Stel de subscript- of superscript-opties voor een teken in.

Superscript

Reduceert de tekengrootte van de geselecteerde tekst en plaatst de tekst boven de basislijn.

Normaal

Verwijdert superscript- of subscriptopmaak.

Subscript

Reduceert de tekengrootte van de geselecteerde tekst en plaatst de tekst onder de basislijn.

Hoger/lager met

Voer de waarde in waarmee u de geselecteerde tekst in verhouding tot de basislijn wilt verhogen of verlagen. Honderd procent is gelijk aan de hoogte van het lettertype.

Relatieve tekengrootte

Voer het getal in dat u de tekengrootte van de geselecteerde tekst wilt verkleinen.

Automatisch

Stelt automatisch de waarde in waarmee de geselecteerde tekst in verhouding tot de basislijn wordt verhoogd of verlaagd.

Rotatie/schaal

Breedte schalen

Geef het percentage van de breedte van het lettertype aan waarmee u de geselecteerde tekst horizontaal wilt uitrekken of comprimeren van .

Afstand

Specificeer de afstand tussen individuele tekens.

Afstand

Specificeert de afstand tussen de tekens van de geselecteerde tekst. Voor een grotere of kleinere afstand voert u de waarde in het vakje in waarmee u de tekst wilt uitbreiden of verminderen.

Tippictogram

Stel een positieve waarde in om de afstand te vergroten en een negatieve waarde om de afstand te verkleinen.


Paarsgewijze kerning

De tekenafstand voor bepaalde lettercombinaties automatisch aanpassen.

Kerning is alleen voor bepaalde lettertypen beschikbaar en moet door uw printer ondersteund worden.

Voorbeeldveld

Een voorbeeld bekijken van de huidige selectie.