Getallen / Notatie

Specificeer de opmaakopties voor de geselecteerde cel(len).

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het contextmenu voor een kolomkop in een geopende databasetabel en kies Kolomopmaak - Opmaak (tabblad)

Kies Opmaak - As – Y-as - Getallen (tabblad) (diagramdocumenten)

Ook als het dialoogvenster Getalnotatie voor tabellen en velden in tekstdocumenten: Kies Opmaak - Getalnotatie of Invoegen - Velden - Overige - Variabelen (tabblad) en selecteer vervolgens 'Andere notaties' in de lijst Opmaak.


Categorie

Kies een categorie uit de lijst en kies vervolgens een opmaak in het vakOpmaak.

Notatie

Kies hoe u de inhoud van de geselecteerde cel(len) wilt weergeven. De waardes voor de gekozen optie zijn weergegeven in het vak Opmaak.

Valutacategorie (keuzelijsten)

Kies een valuta, en blader vervolgens door de Opmaaklijst om de opmaakopties voor de valuta te bekijken.

Notitiepictogram

Voor notatiecodes voor valuta's wordt de indeling [$xxx-nnn] gebruikt, waarbij xxx het valutasymbool is en nnn de landcode. Voor speciale bankcodes, zoals EUR (voor Euro), is geen landcode vereist. De valutanotatie is niet afhankelijk van de taal die u hebt geselecteerd in het vak Taal.


Taal

Definieert de taalinstelling voor de geselecteerde. Als de taalinstelling op Automatisch staat, neemt LibreOffice automatisch de getalnotatie van de standaard taal van het systeem. Kies een taal om de instellingen voor de geselecteerde fix aan te passen.

Met de taalinstellingen zorgt u dat de datum- en valutanotaties behouden blijven en ook de scheidingstekens voor decimalen en duizendtallen, zelfs als het document wordt geopend, in een besturingssysteem waarin een andere standaardtaal is ingesteld.

Bronnotatie

Gebruikt dezelfde getalnotatie als de cellen met de gegevens voor de grafiek.

Opties

Geef de opties voor de geselecteerde notatie op.

Cijfers achter de komma

Geef het aantal decimalen op dat u wenst weer te geven.

Positie van de noemer

Vul, bij de opmaak Deelteken, het aantal plaatsen in waarmee u de noemer wilt weergeven.

Voorloopnullen

Geef het aantal nullen op dat u wenst weer te geven voor de decimale komma.

Negatieve getallen rood

Verandert de kleur van het lettertype van negatieve getallen naar rood.

Scheidingsteken voor duizendtallen gebruiken

Voegt een duizendtal-scheidingsteken in. Het type scheidingsteken dat wordt gebruikt is afhankelijk van de taalinstellingen.

Technische schrijfwijze

Met wetenschappelijke opmaak, technische notatie zorgt ervoor dat het exponent een veelvoud van 3 is

Notatiecode

Geeft de getalnotatiecode voor de geselecteerde opmaak. U kunt ook een aangepast formaat invoeren. De volgende opties zijn alleen beschikbaar voor gebruikergedefinieerde getalnotaties.

Toevoegen

Voegt de code voor de getalnotatie die u heeft ingevoerd toe aan de gebruikergedefineerde categorie.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde getalnotatie. De wijzigingen zijn actief na het opnieuw opstarten van LibreOffice.

Opmerking bewerken

Voegt een notitie toe aan de geselecteerde getalnotatie.

Regel in naam

Voer een opmerking in voor de geselecteerde getalnotatie en klik buiten dit vak.

Voorbeeldveld

Een voorbeeld bekijken van de huidige selectie.

Getalnotatiecodes: Gebruikersgedefinieerd gedefinieerd door de gebruiker.