Hier vindt u functies om lettertypen, lettertype-uiterlijk, tekengrootte, taal en kleur te bewerken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Teken - Lettertype (tabblad)

Kies Beeld - Opmaakprofielen, open het contextmenu van een item en kies Wijzigen/Nieuw, tabblad Teksteffecten.

Open het contextmenu van een rijkop in een databasetabel en kies Tabelopmaak - Lettertype (tabblad)

Kies Opmaak - Titel - Teken (tabblad) (diagramdocumenten)

Kies Opmaak - Legenda - Teken (tabblad) (diagramdocumenten)

Kies Opmaak - As - Teken (tabblad) (diagramdocumenten)


Als de cursor binnen een woord staat, zal de functie worden toegepast op het gehele woord. Als een tekstgebied geselecteerd is, zal de functie worden toegepast op de gehele passage. Als er geen selectie is, zal de nieuwe functie starten als nieuwe tekst wordt ingevoerd, beginnend vanaf de cursorpositie.

U zult de volgende velden zien:

Notitiepictogram

Kies - Taalinstellingen - Talen, en selecteer dan het vak Ingeschakeld in het overeenkomende gebied om ondersteuning voor complexe tekstlay-out en Aziatische tekensets in te schakelen.


Dialoogvenster Lettertype

Lettertype

Voer de naam in van een geïnstalleerd lettertype dat u wilt gebruiken, of selecteer het lettertype uit de lijst.

U kunt de naam van de lettertypen opgemaakt in hun respectieve lettertype zien door het veld Voorbeeld van lettertype weergeven te selecteren via LibreOffice - Weergave.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram

Lettertype

Letterbeeld

Selecteer de opmaak dat u wilt toepassen.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram

Vet

Pictogram

Cursief

Grootte

Voer de tekengrootte in die u wilt toepassen of selecteer deze. U kunt voor schaalbare lettertypen ook decimale waarden invoeren.

Als u een opmaakprofiel maakt dat op een ander opmaakprofiel is gebaseerd, kunt u een percentagewaarde of een puntwaarde invoeren (bijvoorbeeld -2pt of +5pt).

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Taal

Stelt de taal in die de spellingcontrole gebruikt voor de geselecteerde tekst of voor de tekst die u typt. Voor de beschikbare taalmodules staan vinkjes.

Als de taallijst een bewerkbare keuzelijst is, kunt u een geldige BCP 47 taaltag invoeren als de taal die u wilt toewijzen niet in de lijst beschikbaar is.

Voor taaltag-details zie de Voor gebruikers sectie op de langtag.net website.

Waarschuwingspictogram

De spellingcontrole voor de geselecteerde taal werkt alleen als u de overeenkomstige taalmodule hebt geïnstalleerd. Voor een taalitem staat een vinkje als de spellingcontrole voor deze taal geactiveerd is.


Voorbeeldveld

Een voorbeeld bekijken van de huidige selectie.