Zwevend kader invoegen

Voegt een zwevend frame in het huidige document in. Zwevende frames worden in HTML-documenten gebruikt om de inhoud van een ander bestand weer te geven.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Zwevend kader

Open de werkbalk Invoegen , klik op

Pictogram

Zwevend kader


Notitiepictogram

Kies - Laden/Opslaan - HTML-compatibiliteit, en selecteer dan de optie "MS Internet Explorer" als u HTML-pagina's wilt maken die zwevende frames gebruiken. Het zwevende frame is gebonden aan de tags <IFRAME> en </IFRAME>.