Formule

Voegt een formule in het huidige document in.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Object - Formule

Open de werkbalk Invoegen , klik op

Pictogram

Formule