Afbeeldingen invoegen

Voegt een afbeelding in het uidige document in .

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Afbeelding.

Klik op de werkbalk Standaard op

Pictogram

Afbeelding


Bitmaps invoegen, bewerken en opslaan

Frame-opmaakprofiel

Selecteer het frame-opmaakprofiel voor de afbeelding.

Koppelen

Voegt het geselecteerde afbeeldingsbestand als een koppeling in.

Voorbeeld

Geeft een voorbeeld van het geselecteerde afbeeldingsbestand.

Voorbeeldveld

Een voorbeeld bekijken van de huidige selectie.