Notitie

Voegt een notitie in rond de geselecteerde tekst op de huidige cursorpositie.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Notitie


Notities invoegen

In Writer voegt de opdracht Invoegen - Notitie of de toetscombinatie +C een notitie-anker in op de huidige cursorpositie. Een notitievak wordt weergegeven in de paginamarge, waar u de tekst van uw notitie kunt invoegen. Een lijn verbindt anker en notitievak.

In Calc, Draw en Impress voegt de opdracht Invoegen - Notitie een notitie in.

De naam van de auteur en de datum en tijd van aanmaak van de notitie worden onder in het notitievak weergegeven.

De notities van verschillende auteurs krijgen verschillende kleuren. Kies - LibreOffice - Gebruikersgegevens om uw naam in te voeren zodat deze weergegeven kan worden als auteur van de notitie.

Notities bewerken

Elke gebruiker met schrijfrechten voor het tekstdocument kan notities van alle auteurs bewerken en verwijderen.

Het notitievak bevat een pictogram met een naar beneden gerichte pijl. Klik op het pictogram om een menu te openen waarin enige opties staan om notities te verwijderen.

Kies een opdracht om de huidige notitie of alle notities van dezelfde auteur of alle notities in het document te verwijderen.

Er is een opdracht Beantwoorden in het contextmenu als de notitie werd geschreven door een andere auteur. Deze opdracht voegt een nieuwe notitie in die aansluit aan de notitie die u wilt beantwoorden. Het notitieanker is hetzelfde voor beide notities. Type uw antwoordtekst in de nieuwe notitie. Slaat u uw document op en stuurt u het aan andere auteurs, dan kunnen deze auteurs ook antwoorden toevoegen.

GebruikBeeld- Notities om alle notities weer te geven of te verbergen.

In het dialoogvenster Zoeken en vervangen kunt u selecteren om de tekst van notities op te nemen in uw zoekacties.

Van notitie naar notitie gaan in tekstdocumenten

Als de cursor in een notitie staat kunt u drukken op +Page Down om naar de volgende notitie te springen, of drukken op +Page Up om naar de vorige notitie te springen.

Druk op de hierboven genoemde toetsen om naar het volgende of vorige notitieanker te springen als de cursor in de normale tekst staat. U kunt ook het kleine venster Navigatie, onder de verticale schuifbalk, gebruiken om van het ene notitieanker naar het volgende notitieanker te springen.

Tippictogram

U kunt ook de Navigator openen om een lijst van alle notities te zien. Klik met rechts op een naam van een notitie in de Navigator om die notitie te bewerken of te verwijderen.


Notities afdrukken

Kies Extra - Opties - LibreOffice Writer - Afdrukken om de afdrukoptie voor notities voor al uw documenten te wijzigen.

Notities in werkbladen

Als u een notitie aan een cel koppelt, verschijnt een toelichting waarin u uw tekst kunt invoeren. Een klein vierkantje in de rechterbovenhoek van een cel markeert de positie van een notitie. Klik met rechts op de cel, om de notitie blijvend weer te geven en kies Notitie weergeven.

Kies, om de objecteigenschappen van een notitie te wijzigen, bijvoorbeeld de achtergrondkleur, Notitie weergegeven zoals hiervoor, klik vervolgens met rechts op de notitie (dubbelklik niet op de tekst).

Om een getoonde notitie te bewerken, dubbelklikt u op de tekst van de notitie. Om een notitie die niet permanent wordt getoond te bewerken, klik met de rechtermuisknop in de cel met de opmerking, en kies vervolgens Invoegen - Notitie. Om de opmaak van de commentaartekst te specificeren klikt u met rechts in de tekst.

Als u de positie of het formaat van een notitie wilt wijzigen, versleept u een rand of hoek van de notitie.

Klik met rechts op de cel om een notitie te verwijderen, kies vervolgens Notitie verwijderen.

U kunt ook met rechts klikken op de naam van een notitie in het venster Navigator om enige opdrachten voor bewerken te kiezen.

Kies, om de afdrukopties voor notities in uw werkblad in te stellen, Opmaak - Paginaen klik vervolgens op het tabblad Blad.

Notitiepictogram

In Impress kunt u de Notitiepagina gebruiken om een pagina met notities te schrijven voor iedere dia. Aanvullend kunt u notities aan uw dia's toevoegen.