ImageMap-editor

Hiermee kunt u URL's aan specifieke gebieden, hotspots genaamd, in een afbeelding of groep afbeeldingen toevoegen. Een Image Map is een groep met een of meer hotspots.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bewerken - ImageMap (ook in het contextmenu van geselecteerde objecten)


Aanklikbare hotspots aan afbeeldingen toevoegen

U kunt drie typen hotspots tekenen: rechthoeken, ellipsen en veelhoeken. Wanneer u op een hotspot klikt, wordt de URL geopend in het browservenster of frame dat u opgeeft. U kunt ook de tekst specificeren die verschijnt wanneer uw muisaanwijzer op de hotspot staat.

Toepassen

Past de wijzigingen toe die u in de ImageMap hebt gemaakt.

Pictogram

Toepassen

Openen

Laadt een bestaande Image Map in de bestandsindeling MAP-CERN, MAP-NCSA of SIP StarView ImageMap.

Pictogram

Openen

Opslaan

Slaat de Image Map in de bestandsindeling MAP-CERN, MAP-NCSA of SIP StarView ImageMap op.

Pictogram

Opslaan

Selecteren

Selecteert een hotspot in een ImageMap voor bewerking.

Pictogram

Selecteren

Rechthoek

Tekent een rechthoekige hotspot waar u in de afbeelding sleept. U kunt daarna het Adres en de tekst voor de hotspot invoeren en vervolgens het Frame selecteren waarin u de URL wilt openen.

Pictogram

Rechthoek

Ellips

Tekent een elliptische hotspot op de plaats waar u in de afbeelding sleept. U kunt daarna het adres en de tekst voor de hotspot invoeren en vervolgens het Frame selecteren waarin u de URL wilt openen.

Pictogram

Ellips

Veelhoek

Tekent een veelhoekige hotspot in de afbeelding. Klik op dit pictogram, sleep de afbeelding erin en klik vervolgens om één zijde van de veelhoek te definiëren. Verplaats de muisaanwijzer naar de positie waar u het einde van de volgende zijde wilt plaatsen en klik vervolgens. Herhaal dit proces tot u alle zijden van de veelhoek hebt getekend. Wanneer u klaar bent, dubbelklikt u om de veelhoek te sluiten. U kunt daarna het Adres en de tekst voor de hotspot invoeren en vervolgens het Frame selecteren waarin u de URL wilt openen.

Pictogram

Veelhoek

Vrije-handveelhoek

Tekent een hotspot die op een vrije-handveelhoek is gebaseerd. Klik op dit pictogram en ga naar de plaats waar u de hotspot wilt tekenen. Versleep een vrije-handlijn en laat de muisknop los om de vorm te sluiten. U kunt daarna het adres en de tekst voor de hotspot invoeren en vervolgens het Frame selecteren waarin u de URL wilt openen.

Pictogram

Vrije-handveelhoek

Punten bewerken

Hiermee kunt u de vorm van de geselecteerde hotspot wijzigen door de ankerpunten te bewerken.

Pictogram

Punten bewerken

Punten verplaatsen

Hiermee kunt u de afzonderlijke ankerpunten van de geselecteerde hotspot verplaatsen.

Pictogram

Punten verplaatsen

Punten invoegen

Voegt een ankerpunt toe waar u op de omtrek van de hotspot klikt.

Pictogram

Punten invoegen

Punten verwijderen

Verwijdert het geselecteerde ankerpunt.

Pictogram

Punten verwijderen

Actief

Schakelt de hyperlink voor de geselecteerde hotspot in of uit. Een uitgeschakelde hotspot is transparant.

Pictogram

Actief

Macro

Hiermee kunt u een macro toewijzen die wordt uitgevoerd wanneer u in een browser op de geselecteerde hotspot klikt.

Pictogram

Macro

Eigenschappen

Hiermee kunt u de eigenschappen van de geselecteerde hotspot definiëren.

Pictogram

Eigenschappen

Adres:

Voer de URL in voor het bestand dat u wilt openen wanneer u op de geselecteerde hotspot klikt. Als u naar een verankering in het document wilt springen, moet het adres de vorm file:///C/document_name#anchor_name hebben.

Tekst:

Voer de tekst in die u wilt weergeven wanneer de muisaanwijzer op de hotspot in een browser staat. Als u geen tekst invoert, wordt het Adres weergegeven.

Frame:

Voer de naam in van het doelframe waarin de URL moet worden geopend. U kunt ook een standaardframenaam uit de lijst kiezen.

Lijst met frametypen

Afbeeldingsweergave

Displays the image map, so that you can click and edit the hotspots.