Overeenkomsten zoeken

De termen zoeken die lijken op de tekst in Zoeken. Selecteer dit vakje en klik vervolgens op de knop ... om de gewenste opties te specificeren.

Zo kunnen bij het zoeken op overeenkomsten woorden gevonden worden die twee tekens van de tekst in Zoeken verschillen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bewerken - Zoeken en vervangen - Overeenkomsten zoeken (selectievakje en knop ...).

Klik op de werkbalk Tabelgegevens op het pictogram Zoeken - Overeenkomsten zoeken (selectievakje) - ... (knop, databasetabelweergave)

Klik op de werkbalk Formulierontwerp op Zoeken naar record - Overeenkomsten zoeken (selectievakje) - ... (knop, formulierweergave)


Overeenkomsten

Stel de opties voor overeenkomsten zoeken in.

Instellingen

Definieer de voorwaarden waaronder een woord wordt beschouwd als overeenkomend met de zoekterm.

Tekens vervangen

Voer in hoeveel tekens in de zoekterm verwisseld mogen worden. Als u hier bijvoorbeeld twee invoert, worden 'groet' en 'snoet' als gelijk beschouwd.

Tekens toevoegen

Voer het maximumaantal tekens in waarmee een woord het aantal tekens in een zoekterm mag overschrijden.

Tekens verwijderen

Voer het aantal tekens in waarmee een woord korter mag zijn dan de zoekterm.

Samenvoegen

Zoekt naar een term die voldoet aan een willekeurig aantal instellingen voor het zoeken naar overeenkomsten.