Plakken speciaal

Voegt de inhoud van het klembord in het huidige bestand met een gespecificeerde indeling in.

Bron

Geeft de bron van de klembordinhoud weer.

Selectie

Selecteer een formaat voor de inhoud van het klembord dat u wilt plakken.