Ongedaan maken

Maakt de laatste opdracht of het laatst getypte item ongedaan. Klik op de pijl naast het pictogram Ongedaan maken op de werkbalk Standaard om de opdracht te selecteren die u ongedaan wilt maken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bewerken - Ongedaan maken.

+Z

Klik op de werkbalk Standaard of op de werkbalk Tabelgegevens op

Pictogram

Ongedaan maken


Tippictogram

Om het aantal opdrachten dat u ongedaan kunt maken te wijzigen, ga naar de Expert configuratie en stel de waarde in van de eigenschap /org.openoffice.Office.Common/Undo Steps.


Notitiepictogram

Sommige opdrachten, zoals 'Opmaakprofielen bewerken', kunnen niet ongedaan worden gemaakt.


Tippictogram

U kunt de opdracht Ongedaan maken annuleren door Bewerken - Opnieuw te kiezen.


Over de opdracht Ongedaan maken in databasetabellen

Wanneer u met databasetabellen werkt, kunt u alleen de laatste opdracht ongedaan maken.

Waarschuwingspictogram

Als u de inhoud wijzigt van een record in een databasetabel die niet is opgeslagen, en vervolgens de opdracht Ongedaan maken gebruikt, wordt de record gewist.


Over de opdracht Ongedaan maken in presentaties

De lijst Ongedaan maken wordt gewist wanneer u een nieuwe lay-out op een dia toepast.