Gebruikergedefinieerd

Hier kunt u velden met gebruikersinformatie aan uw document toewijzen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Eigenschappen - Gebruikergedefinieerd (tabblad)


Eigenschappen

Voer uw gebruikergedefinieerde inhoud in. U kunt de naam, type en inhoud van elke rij wijzigen. U kunt rijen toevoegen of verwijderen. De items zullen worden geëxporteerd als metadata naar andere bestandsindelingen.

Toevoegen

Klik er op om een nieuwe rij aan de lijst Eigenschappen toe te voegen.