Algemeen

Basisinformatie over het huidige bestand weergeven.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Eigenschappen - Algemeen (tabblad)


Bestand

Geeft de bestandsnaam weer.

Type:

Geeft het bestandstype weer voor het huidige document.

Locatie:

Geeft het pad en de naam weer van de map waarin het bestand is opgeslagen.

Grootte:

Geeft de grootte van het huidige document weer (in bytes).

Gemaakt op:

Toont de datum en tijd waarop het bestand voor het eerst werd opgeslagen, en de auteursnaam.

Gewijzigd:

Toont de datum en tijd waarop het bestand voor het laatst in LibreOffice-indeling werd opgeslagen, en de auteursnaam.

Sjabloon:

Geeft de sjabloon weer die is gebruikt om het bestand te maken.

Digitaal ondertekend:

Toont de datum en tijd waarop het bestand voor het laatst werd ondertekend, en de naam van de auteur die het document ondertekende.

Digitale handtekening

Opent het dialoogvenster Digitale handtekeningen, waar u digitale handtekeningen voor het huidige document kunt beheren.

Afgedrukt op:

Toont de datum en tijd waarop het bestand voor het laatst werd afgedrukt, en de gebruikersnaam.

Totale bewerkingstijd:

Geeft de totale tijd weer dat het bestand geopend is geweest voor bewerking. De bewerkingstijd wordt bijgewerkt wanneer u het bestand opslaat.

Revisienummer:

Geeft het aantal keren dat het bestand is opgeslagen weer.

Gebruikersgegevens toepassen

Slaat de volledige naam van de gebruiker met het bestand op. U kunt de naam bewerken door te kiezen - LibreOffice - Gebruikersgegevens.

Eigenschappen herstellen

Stelt de bewerkingstijd opnieuw in op nul, de aanmaakdatum op de huidige datum en tijd, en het versienummer op 1. De wijzigings- en afdrukdatum worden ook verwijderd.