Exporteren

Slaat het huidige document met een andere naam en opmaak op een gespecificeerde locatie op.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Exporteren


De volgende secties beschrijven het dialoogvenster LibreOffice Exporteren. Kies - LibreOffice - Algemeen en selecteer dan LibreOffice dialoogvensters gebruiken in het gebied dialoogvensters Openen/Opslaan om de dialoogvensters LibreOfficeOpenen en Opslaan te activeren.

Eén niveau hoger

Ga één map in de mapstructuur omhoog. Houd de muisknop lang ingedrukt om de mappen op hogere niveaus te bekijken.

Pictogram

Eén niveau hoger

Nieuwe map maken

Maakt een nieuwe map aan.

Pictogram

Nieuwe map maken

Plaatst gebied

Toont "favoriete" plaatsen, d.w.z. snelkoppelingen naar lokale of externe locaties.

Weergavevenster

Geeft de bestanden en mappen van de map weer waarin u zich bevindt.

Bestandsnaam

Voer een bestandsnaam of een pad voor het bestand in. U kunt ook een URL invoeren.

Bestandstype

Selecteer de bestandsindeling voor het document dat u opslaat. In het weergavegebied worden alleen de documenten met dit bestandstype weergegeven. Bestandstypes worden in Informatie over import- en exportfilters beschreven.

Exporteren

Slaat het bestand op.