Opslaan als

Slaat het huidige document op een andere locatie op of met een andere bestandsnaam of ander bestandstype.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Opslaan als


The following sections describe the LibreOffice Save as dialog. To activate the LibreOffice Open and Save dialog boxes, choose - LibreOffice- General, and then select the Use LibreOffice dialogs in the Open/Save dialogs area.

Notitiepictogram

Gebruik om een document als sjabloon op te slaan, de opdracht Bestand - Sjablonen - Opslaan als sjabloon.


Verbinden met server

Opent een dialoogvenster waar u verbindingen met verschillende type servers kunt instellen, inclusief WebDAV, FTP, SSH, Windows Share en CMIS.

Eén niveau hoger

Ga één map in de mapstructuur omhoog. Houd de muisknop lang ingedrukt om de mappen op hogere niveaus te bekijken.

Pictogram

Eén niveau hoger

Nieuwe map maken

Maakt een nieuwe map aan.

Pictogram

Nieuwe map maken

Plaatst gebied

Toont "favoriete" plaatsen, d.w.z. snelkoppelingen naar lokale of externe locaties.

Weergavevenster

Geeft de bestanden en mappen van de map weer waarin u zich bevindt.

Bestandsnaam

Voer een bestandsnaam of een pad voor het bestand in. U kunt ook een URL invoeren.

Bestandstype

Selecteer de bestandsindeling voor het document dat u opslaat. In het weergavegebied worden alleen de documenten met dit bestandstype weergegeven. Bestandstypes worden in Informatie over import- en exportfilters beschreven.

Als PDF exporteren

XML-bestandsindelingen

Waarschuwingspictogram

Sla uw document altijd op in een LibreOffice-bestandstype voordat u het in een extern bestandstype opslaat. Wanneer u naar een extern bestandstype exporteert, kunnen sommige opmaakkenmerken verloren gaan.


Opslaan

Slaat het bestand op.

Met wachtwoord opslaan

Beschermt het bestand met een wachtwoord dat moet worden ingevoerd voordat een gebruiker het bestand kan openen.

Notitiepictogram

Alleen documenten die de op XML gebaseerde indeling van LibreOffice gebruiken, kunnen met een wachtwoord worden opgeslagen.


Filterinstellingen bewerken

Hiermee kunt u voor bepaalde typen gegevensbestanden de opslagopties voor werkbladen instellen.

Selectie

Exporteert alleen de geselecteerde afbeeldingsobjecten in LibreOffice Draw en Impress naar een andere indeling. Als dit vakje niet is afgevinkt, wordt het gehele document geëxporteerd.

Notitiepictogram

Als u naar een willekeurig documentbestandstype exporteert, wordt het gehele document geëxporteerd.