Kopie opslaan

Sla een kopie op van een actueel document, met een andere naam of op een andere locatie.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Kopie opslaan


Maakt een ander bestand met dezelfde inhoud als het huidige bestand. Het huidige bestand blijft geopend voor bewerking.