Opslaan

Gebruik deze opdracht om het momenteel geopende document op te slaan.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Opslaan.

+S

Op de werkbalk Standaard of Tabelgegevens klikt u op

Pictogram

Opslaan


Notitiepictogram

Als u een AutoTekst-bestand bewerkt, wordt deze opdracht Tekstbouwsteen opslaan genoemd.