Openen

Opent een lokaal of extern bestand of importeert er één.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Openen

+O

Klik op de werkbalk Standaard op

Pictogram

Bestand openen


De volgende secties beschrijven het dialoogvenster LibreOffice Openen keuzevak. om de keuzevakken LibreOffice Openen en Opslaan te activeren, kies - LibreOffice- Algemeen en selecteer dan LibreOffice dialoogvensters gebruiken in het gedeelte Dialoogvensters Openen/Opslaan.

Notitiepictogram

Als het bestand dat u wilt openen, opmaakprofielen bevat, zijn er speciale regels van toepassing.


Verbinden met server

Opent een dialoogvenster waar u verbindingen met verschillende type servers kunt instellen, inclusief WebDAV, FTP, SSH, Windows Share en CMIS.

Eén niveau hoger

Ga één map in de mapstructuur omhoog. Houd de muisknop lang ingedrukt om de mappen op hogere niveaus te bekijken.

Pictogram

Eén niveau hoger

Nieuwe map maken

Maakt een nieuwe map aan.

Pictogram

Nieuwe map maken

Plaatst gebied

Toont "favoriete" plaatsen, d.w.z. snelkoppelingen naar lokale of externe locaties.

Weergavebereik

Geeft de bestanden en submappen in de map weer waarin u zich bevindt. Wanneer u een bestand wilt openen, selecteert u het en klikt u vervolgens op Openen.

Tippictogram

To open more than one document at the same time, each in an own window, hold while you click the files, and then click Open.


Bestandsnaam

Voer een bestandsnaam of een pad voor het bestand in. U kunt ook een URL invoeren dat begint met de protocolnaam ftp, http of https.

U kunt desgewenst jokertekens in het vakje Bestandsnaam gebruiken om de weergegeven lijst met bestanden te filteren.

  1. LibreOffice bevat de functie Woordinvulling die automatisch wordt geactiveerd in bepaalde tekst en keuzelijsten. Als u bijvoorbeeld in het URL-veld invoert, wordt met de functie Woordinvulling het eerste bestand of de eerst gevonden map weergegeven beginnend met de letter "a".

  2. Gebruik de pijltoets omlaag om door de andere bestanden en mappen te bladeren. Gebruik de rechterpijltoets om ook een bestaande submap in het URL-veld weer te geven. 'Snelle woordinvulling' is beschikbaar als u op de End-toets drukt nadat u de URL gedeeltelijke ingevoerd hebt. Wanneer u het gewenste programma, het document of de map eenmaal hebt gevonden, drukt u op Enter.

Versie

Als er meerdere versies van het geselecteerde bestand bestaan, selecteert u de versie die u wilt openen. U kunt meerdere versies van een document opslaan en beheren door Bestand - Versies te kiezen. De versies van een document worden in alleen-lezen modus geopend.

Bestandstype

Selecteer het bestandstype dat u wilt openen of selecteer Alle bestanden (*) om een lijst met alle bestanden in de map weer te geven.

Openen

Opent de geselecteerde documenten.

Invoegen

Als u het dialoogvenster hebt geopend door Invoegen - Bestand te kiezen, wordt de knop Openen met Invoegen aangeduid. Voegt het geselecteerde bestand in het huidige document bij de cursorpositie in.

Alleen-lezen

Opent het document in alleen-lezen modus.

Documenten met sjablonen openen

LibreOffice herkent sjablonen die zijn opgeslagen in een map uit de volgende lijst:

Notitiepictogram

Als u Bestand - Sjablonen - Opslaan als sjabloon gebruik om een sjabloon op te slaan, wordt de sjabloon opgeslagen in uw map met gebruikerssjablonen. Als u een document opent dat is gebaseerd op zo'n sjabloon, wordt het document gecontroleerd op een gewijzigd sjabloon zoals hieronder beschreven. Het sjabloon is verbonden met het document, het kan een "gekoppeld sjabloon" genoemd worden.


Notitiepictogram

Als u Bestand - Opslaan als gebruikt en u selecteert een sjabloonfilter om een sjabloon op te slaan in een andere map, die niet in de lijst staat, dan zal het document gebaseerd op dat sjabloon niet gecontroleerd worden.


Als u een document opent dat gemaakt is met behulp van een "gekoppeld sjabloon" (zoals hierboven beschreven), controleert LibreOffice of het sjabloon gewijzigd is sinds het document het laatst was geopend. Als het sjabloon gewijzigd is, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u kunt selecteren welke profielen toegepast worden op het document.

Wanneer u de nieuwe opmaakprofielen van de sjabloon op het document wilt toepassen, klikt u op Opmaakprofielen bijwerken.

Wanneer u de opmaakprofielen wilt behouden die momenteel in het document worden gebruikt, klikt u op Oude opmaakprofielen behouden.

Als een document met behulp van een sjabloon is gemaakt die niet kan worden gevonden, wordt er een dialoogvenster getoond waarin u wordt gevraagd hoe u de volgende keer dat het document wordt geopend, verder wilt gaan.

Wanneer u de koppeling tussen het document en de ontbrekende sjabloon wilt verbreken, klikt u op Nee, anders zoekt LibreOffice de sjabloon wanneer u het document de volgende keer opent.