Conversie van maateenheden

In sommige dialoogvensters kunt u maateenheden in invoervakken invullen. Als u slechts een numerieke waarde invult, wordt de standaard maateenheid gebruikt.

You define the default measurement unit for Writer text documents in the dialog that you get by choosing - LibreOffice Writer - General. For Calc, Draw, and Impress, you open a document of that type and then open the appropriate General page as for Writer.

Aan de hand van de volgende lijst kunt u de afkortingen voor eenheden toevoegen aan de invoervakken voor lengte-eenheden:

Afkorting voor eenheid

Uitleg

mm

Millimeter

cm

Centimeter

in of ″

Inch

pi

Pica

pt

Punt


Met de volgende formules worden de eenheden geconverteerd:

Open bijvoorbeeld in een tekstdocument Opmaak - Alinea - Inspringingen en afstanden. Voer 1 cm in het vak Vóór tekst in om de huidige alinea met één centimeter te laten inspringen. U laat de alinea één inch inspringen door 1 in of 1" in het vak in te voeren.

Tippictogram

Wilt u respectievelijk de maximum of minimum toegestane waarde invoeren, dan klikt u op de huidige waarde en drukt u op de toets Page Up of Page Down.