Veelgebruikte knoppen

Annuleren

Als u op Annuleren klikt, wordt het dialoogvenster gesloten zonder dat de wijzigingen worden opgeslagen.

Voltooien

Past alle wijzigingen toe en sluit de assistent.

Werkbalken

Als u op de pijl naast een pictogram klikt, wordt een werkbalk geopend. Als u een werkbalk wilt verplaatsen, sleept u de titelbalk. Zodra u de muisknop loslaat, blijft de werkbalk op de nieuwe positie aanwezig. Sleep de titelbalk naar een andere positie of sleep de werkbalk naar de rand van het venster, zodat de werkbalk wordt vastgezet. U kunt een werkbalk sluiten door op het pictogram Venster sluiten te klikken. U kunt de werkbalk opnieuw weergeven via Beeld - Werkbalken - (Naam van werkbalk).

Draaiknop

  1. In besturingselementen is een draaiknop een eigenschap van een numeriek veld, valutaveld, datumveld of tijdveld. Als de eigenschap "Draaiknop" is ingeschakeld, geeft het veld een paar pijlsymbolen die in tegenstelde richting, verticaal of horizontaal, wijzen.

  2. In de Basic-IDE is een draaiknop de naam, die gebruikt wordt voor een numeriek veld tezamen met de twee pijlsymbolen.

U kunt een numerieke waarde typen in het veld naast de draaiknop of de waarde selecteren met de symbolen pijl-omhoog of pijl-omlaag op de draaiknop. Op het toetsenbord kunt u op de pijltoets omhoog en omlaag drukken om de waarde te verhogen of te verlagen. U kunt op de PageUp- en PageDown-toetsen drukken om de maximum en minimum waarde in te stellen.

Als met het veld naast de draaiknop numerieke waarden worden gedefinieerd, kunt u ook een measurement unitdefiniëren, bijvoorbeeld 1 cm of 5 mm, 12 pt of 2".

Converteren

Als u voorwaarts door de dialoogvensters klikt, heeft deze knop de label Volgende. Op de laatste pagina is de naam gewijzigd in Converteren. De conversie wordt dan uitgevoerd als u op de knop klikt.

Contextmenu

Als u het contextmenu van een object wilt activeren, klikt u eerst met de muisknop op het object om dit te selecteren. Houd vervolgens de . Sommige contextmenu's kunnen, zelfs als het object niet is geselecteerd, worden opgeroepen. Contextmenu's zijn bijna overal in LibreOffice aanwezig.

Verwijderen

De geselecteerde elementen verwijderen (na bevestiging).

Verwijderen

De geselecteerde elementen verwijderen zonder een bevestiging te vragen.

Metrieken

U kunt waarden in verschillende maateenheden invoeren in de invoervelden. De standaardeenheid is inches. Als u echter een spatie wilt van precies 1 cm, voert u 1 cm in. Aanvullende eenheden zijn beschikbaar volgens de context, bijvoorbeeld 12 pt voor een 12-punts spatiegrootte. Als de waarde van de nieuwe eenheid niet realistisch is, gebruikt het programma een voorgedefinieerde maximum- of minimumwaarde.

Sluiten

Het dialoogvenster sluiten en alle wijzigingen opslaan.

Sluiten

Sluit het dialoogvenster.

Toepassen

De gewijzigde of geselecteerde waarden toepassen zonder het dialoogvenster te sluiten.

Verkleinen/Maximaliseren

Klik op het pictogram Verkleinen om de grootte van het dialoogvenster aan te passen aan de grootte van het invoerveld. U kunt dan de benodigde verwijzing in het blad gemakkelijker markeren. De pictogrammen worden vervolgens automatisch omgezet naar het pictogram Maximaliseren. Klik op dit pictogram om de oorspronkelijke grootte van het dialoogvenster te herstellen.

Het dialoogvenster wordt automatisch geminimaliseerd als u met de muis in een werkblad klikt. Zodra u de muisknop loslaat, wordt het dialoogvenster hersteld en het referentiebereik, gedefinieerd met de muis, wordt in het document geaccentueerd door een blauw kader.

Pictogram

Verkleinen

Pictogram

Maximaliseren

Voorbeeldveld

Een voorbeeld bekijken van de huidige selectie.

Volgende

Klik op de knop Volgende, waarna de huidige instellingen in het dialoogvenster in de Assistent worden gebruikt en wordt doorgegaan met de volgende stap. Als u bij de laatste stap bent, wordt deze knop gewijzigd in Maken.

Dialoogknoppen

Herstellen

Zet aangepaste waarden terug naar de vorige waarden van het tabblad.

Annuleren

Sluit het dialoogvenster en negeert alle wijzigingen.

OK

Slaat alle wijzigingen op en sluit het dialoogvenster

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Herstellen

Wijzigingen op het huidige tabblad herstellen naar de instellingen die van kracht waren toen het dialoogvenster werd geopend. Wanneer u het dialoogvenster sluit, verschijnt geen bevestigingsvenster.

Herstellen

Gewijzigde waarden opnieuw instellen op de standaardwaarden.

Waarschuwingspictogram

Er verschijnt geen bevestigingsvenster. Als u in het dialoogvenster op OK klikt, worden alle instellingen in het dialoogvenster hersteld.


Standaard

De gewijzigde waarden die zichtbaar zijn in het dialoogvenster, herstellen naar de standaardwaarden.

Waarschuwingspictogram

Er verschijnt geen bevestiging voordat de standaardwaarden opnieuw worden geladen.


Vorige

De selecties bekijken die in het dialoogvenster van de vorige stap zijn opgegeven. De huidige instellingen blijven ongewijzigd. Deze knop kan alleen worden geactiveerd vanaf pagina twee (en hoger).

Opties

Klik op de knop Meer om het dialoogvenster uit te breiden en de overige opties weer te geven. Klik nogmaals om de oorspronkelijke grootte te herstellen.

Zie ook de volgende functies:

Zoeken ondersteunt reguliere uitdrukkingen. U kunt bijvoorbeeld "all.*", invoeren om de eerste locatie van "all" te vinden, gevolgd door willekeurige tekens. Als u wilt zoeken naar een tekst die ook een reguliere uitdrukking is, moet u elk teken vooraf laten gaan door het teken \. U kunt de automatische evaluatie van reguliere uitdrukkingen in- en uitschakelen in - LibreOffice Calc - Berekenen.

Als er een fout optreedt, wordt met de functie een logische of numerieke waarde als resultaat gegeven.

(Deze opdracht is alleen beschikbaar via het contextmenu.)

Als u dubbelklikt op een hulpmiddel, kunt u dit voor meerdere taken gebruiken. Als u het hulpmiddel oproept met een enkele klik, wordt teruggekeerd de laatste selectie na voltooiing van de taak.

Druk op Shift+F1 en wijs een besturingselement aan om meer te weten te komen over dat besturingselement.

Knoppen van het dialoogvenster Opties

OK

Sla de wijzigingen van de pagina op en sluit het dialoogvenster Opties.

Annuleren

Sluit het dialoogvenster Opties en verwerp alle wijzigingen.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Waarschuwingspictogram

Sommige opties kunnen niet worden hersteld nadat ze zijn bewerkt. Bewerk de wijzigingen handmatig of klik op Annuleren en open het dialoogvenster Opties opnieuw.