Objecten dupliceren

U kunt duplicaten of meerdere kopieën van een object maken. De kopieën kunnen identiek zijn of variëren in grootte, kleur, oriëntatie of positie.

In het volgende voorbeeld wordt een stapel munten gemaakt door meerdere kopieën te maken van een enkele ellips.

  1. Gebruik het pictogram Ellips om een gevulde gele ellips te tekenen.

  2. Selecteer de ellips en kies Bewerken - Dupliceren.

  3. Voer 12 in bij Aantal kopieën.

  4. Voer een negatieve waarde in bij Breedte en Hoogte zodat de munten kleiner worden naarmate zij hoger in de stapel staan.

  5. Teneinde een kleurwijziging voor de munten in te stellen, selecteert u verschillende kleuren in de vakjes Begin en Einde. De Beginkleur wordt toegepast op het object dat u dupliceert.

  6. Klik op OK om de duplicaten te maken.