Eigen kleuren definiëren

Definieer eigen kleuren en voeg ze toe aan het kleurenpalet aangepast.

Zo definieert u een eigen kleur

 1. Kies Opmaak - Tekstvak en vorm - Vlak en klik op het tabblad Kleur. Een tabel met voorgedefinieerde kleuren verschijnt.

  Waarschuwingspictogram

  Aangepaste kleuren worden opgeslagen in het kleurenpalet aangepast.


 2. Klik op een kleur, in de tabel, die lijkt op degene die u wilt definiëren. U kunt de vergelijkbare kleur selecteren uit een van de beschikbare kleurenpaletten aan de linkerkant of de Recente kleuren in de lijst onder de kleurentabel. De kleur verschijnt in het voorbeeldvenster Nieuw rechts in het dialoogvenster.

 3. Klik op de knop Kiezen om het dialoogvenster Kies een kleur te openen.

  Notitiepictogram

  LibreOffice gebruikt alleen het RGB-kleurmodel om in kleur af te drukken. De RGB-waarden van de geselecteerde kleur worden onder de voorbeeldvakken weergegeven.


 4. Druk op de knop Toevoegen om de aangepaste kleur toe te voegen aan het palet aangepast. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd een kleurnaam in te voeren. Voer een unieke naam in voor de nieuwe kleur binnen alle kleurnamen die bestaan in het palet aangepast.

Tippictogram

Om een kleur uit het palet aangepastte verwijderen, selecteert u het palet aangepast in het gedeelte Kleuren, selecteert u de kleur en klikt u op Verwijderen.