Diagrammen gebruiken in LibreOffice

Met LibreOffice kunt u gegevens grafisch in een diagram presenteren, zodat u gegevensreeksen visueel kunt vergelijken en trends in de gegevens kunt zien. U kunt diagrammen invoegen in werkbladen, tekstdocumenten, tekeningen en presentaties.

Diagramgegevens

Diagrammen kunnen zijn gebaseerd op de volgende gegevens:

 1. Werkbladwaarden uit celbereiken van Calc

 2. Celwaarden uit een Writertabel

 3. Waarden die u invoert in het dialoogvenster Tabel diagramgegevens (u kunt deze diagrammen maken in Writer, Draw of Impress en u kunt ze ook kopiëren en plakken naar Calc)

Een diagram invoegen

Diagrammen invoegen

Een diagramtype kiezen

Een diagram bewerken

 1. Klik op een diagram om de objecteigenschappen te bewerken:

  Afmeting en positie op de huidige pagina.

  Uitlijning, tekstverloop, buitenste randen en meer.

 2. Dubbelklik op een diagram om in de bewerkingsmodus van het diagram te komen:

  Waarden van diagramgegevens (voor diagrammen met eigen gegevens).

  Diagramtype, assen, titels, wanden, raster en meer.

 3. Dubbelklik op een diagramelement in de bewerkingsmodus van het diagram:

  Dubbelklik op een as om de schaal, type, kleur en meer te bewerken.

  Dubbelklik op een gegevenspunt om de gegevensreeks, waartoe dat gegevenspunt behoort, te selecteren en te bewerken.

  Met een geselecteerde gegevensreeks, dubbelklik op een enkel gegevenspunt om de eigenschappen van dat gegevenspunt te bewerken (bijvoorbeeld een enkele balk in een balkendiagram).

  Dubbelklik op de legenda om die te selecteren en te bewerken. Klik, en dubbelklik dan op een symbool in de geselecteerde legenda om de daaraan gekoppelde gegevensreeks te bewerken.

  Dubbelklik op een willekeurig ander element of klik op het element en open het menu Opmaak om de eigenschappen te bewerken.

 4. Klik buiten het diagram om de huidige bewerkingsmodus te verlaten.

Tippictogram

U kunt het diagram naar een PDF-bestand exporteren en dat bestand afdrukken om een diagram in hoge kwaliteit af te drukken.


In de modus Diagram bewerken ziet u de werkbalk Opmaak voor diagrammen nabij de bovenzijde van het document. De werkbalk Tekening voor diagrammen verschijnt nabij de onderzijde van het document. De werkbalk Tekening geeft een aantal pictogrammen weer van de werkbalk Tekening van Draw en Impress.

Klik met rechts op één van de elementen van een diagram om het contextmenu te openen. Het contextmenu biedt vele opdrachten voor het opmaken van het geselecteerde element.

Diagramtitels bewerken

Assen van diagrammen bewerken

Diagramlegenda's bewerken

Textuur toevoegen aan diagrambalken

3D-weergave