Formulebalk

Gebruik deze werkbalk om formules in te voeren.

Naamvak

Toont de verwijzing voor de huidige cel, het bereik van de geselecteerde cellen of de naam van het gebied. U kunt ook een celbereik selecteren, en dan in het Naamvak een naam voor dat bereik typen.

Keuzelijst met invoervak op bladgebied

Naamvak

Functie-assistent

Opent de Functie-assistent die u helpt om interactief functies te maken.

Pictogram

Functie-assistent

Som

Voegt de som van een celbereik in de huidige cel in of voegt somwaarden in geselecteerde cellen in. Klik in een cel, klik op dit pictogram en pas, optioneel, het celbereik aan. Of selecteer enkele cellen waarin de somwaarden moeten worden ingevoegd en klik dan op het pictogram.

Pictogram

Som

Functie

Voegt een formule aan de huidige cel toe. Klik op dit pictogram en typ vervolgens de formule op de Invoerregel.

Pictogram

Functie

Annuleren

Verwijdert de inhoud van de Invoerregel of annuleert de wijzigingen die u maakte in een bestaande formule.

Pictogram

Verwerpen

Accepteren

Accepteert de inhoud van de Invoerregel en voegt de inhoud vervolgens in de huidige cel in.

Pictogram

Accepteren

Invoerregel

Voer de formule in die u aan de huidige cel wilt toevoegen. U kunt ook op het pictogram Functie-Assistent klikken om een vooraf gedefinieerde functie in de formule in te voegen.