Cellen samenvoegen en splitsen

U kunt aangrenzende cellen selecteren en ze dan samenvoegen tot één cel. Andersom kunt u ook een grote cel die gemaakt is door enkele cellen samen te voegen, weer in individuele cellen opsplitsen.

Notitiepictogram

Wanneer u cellen kopieert naar een doelbereik dat samengevoegde cellen bevat, wordt de samenvoeging van het doelbereik eerst opgeheven, daarna worden de gekopieerde cellen daar in geplakt. Indien de gekopieerde cellen samengevoegde cellen zijn, behouden zij hun samengevoegde status.


Cellen samenvoegen

  1. Selecteer de aangrenzende cellen.

  2. Kies Opmaak- Cellen samenvoegen - Cellen samenvoegen. Als u kiest voor Opmaak- Cellen samenvoegen - Samenvoegen en centreren van cellen, wordt de inhoud van de cell gecentreerd in de samengevoegde cel.

Cellen splitsen

  1. Plaats de cursor in de cel die gesplitst moet worden.

  2. KiesOpmaak - Cellen samenvoegen - Cellen splitsen.

Naar andere bladen verwijzen