Bladnamen wijzigen

Het instellen van bladnamen is een belangrijke functie om leesbare en begrijpelijke werkblad-documenten te produceren. Om een blad in uw document te hernoemen:

  1. Klik op de bladtab om het te selecteren.

  2. Open het contextmenu van de bladtab en kies het commando Blad hernoemen. Er verschijnt een dialoogvenster waar u een nieuwe naam kunt invoeren.

  3. Voer een nieuwe naam voor het blad in en klik op OK.

  4. U kunt ook de ingedrukt houden en op een willekeurige bladnaam klikken om de nieuwe naam direct in te voeren.

    De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van X-vensterbeheer.

Bladnamen kunnen bijna elk teken bevatten. Er zijn een paar beperkingen voor de naam, de volgende tekens zijn niet toegestaan in bladnamen:

Tippictogram

In celverwijzingen moet een bladnaam omsloten zijn door enkele aanhalingstekens (') als de naam andere tekens bevat dan alfanumerieke of het onderlijningsteken. Een enkel aanhalingsteken dat is opgenomen in een naam moet worden geëscaped door het te verdubbelen (twee enkele aanhalingstekens). Als u bijvoorbeeld wilt verwijzen naar de cel A1 op een blad met de volgende naam:


Bijvoorbeeld, u wilt naar de cel A1 verwijzen op een werkblad met de volgende naam:

Dit jaar's blad

De verwijzing moet worden omsloten door enkele aanhalingstekens en het ene enkele aanhalingsteken in de naam moet worden verdubbeld:

'Dit jaar''s blad'.A1

Tippictogram

De naam van een blad is afhankelijk van de naam van het werkblad. U voert de naam van het werkblad in wanneer u het voor het eerst als bestand opslaat.


Notitiepictogram

Het document kan tot 10000 afzonderlijke bladen bevatten, welke verschillende namen moeten hebben.


U kunt een voorvoegsel instellen voor de namen van nieuwe bladen die u maakt. Zie deze pagina met Calc-opties.