Naar andere bladen verwijzen

U kunt in een bladcel een verwijzing naar een cel in een ander blad weergeven.

U kunt op dezelfde manier een verwijzing maken naar een cel in een ander document, mits dit document al als een bestand is opgeslagen.

Celverwijzing in hetzelfde document

 1. Open een nieuw, leeg werkblad.

 2. Als voorbeeld voert u in cel A1 van Blad1 de volgende formule in:

  =Blad2.A1

 3. Klik op de tab Blad2 aan de onderkant van het werkblad. Plaats de cursor hier in cel A1 en voer tekst of een getal in.

 4. Als u nu teruggaat naar Blad1, ziet u dezelfde inhoud in cel A1. Als de inhoud van Blad2.A1 verandert, verandert die van Blad1.A1 ook.

Celverwijzing in een ander document

 1. Kies Bestand - Openen en open een bestaand werkbladdocument.

 2. Kies Bestand - Nieuw en open een nieuw werkbladdocument. Plaats de cursor in de cel waarin u de externe gegevens wilt invoegen, en voer een gelijkteken in om aan te geven dat u een formule wilt beginnen.

 3. Ga dan naar het zojuist geopende document. Klik de cel aan met de gegevens die u in het nieuwe document wilt invoegen.

 4. Ga terug naar het nieuwe werkblad. In de functiebalk ziet u nu hoe LibreOffice Calc de verwijzing voor de formule heeft aangevuld.

  De verwijzing naar een cel van een ander document bevat de naam van het andere document in enkele aanhalingstekens, dan een hekje #, dan de naam van het blad van het andere document, gevolgd door een punt en de naam van de cel.

 5. Bevestig de formule door op het groene hekje te klikken.

 6. Als u de rechteronderzijde van de actieve cel sleept om een celbereik te selecteren, voegt LibreOffice automatisch de corresponderende verwijzingen in de aansluitende cellen in. Als resultaat hiervan wordt de bladnaam voorafgegaan door een $-teken om aan te geven dat het om een absolute verwijzing gaat.

Bekijkt u de naam van het andere document in deze formule, dan zult u zien dat deze als URL geschreven is. Dit betekent dat u ook een URL van het internet kunt invoeren.