Automatische opmaak op een geselecteerd celbereik toepassen

U kunt de functie AutoOpmaak gebruiken om snel een opmaak op een blad of geselecteerd cellenbereik toe te passen.

AutoOpmaak op een blad of geselecteerd celbereik toepassen

 1. Selecteer de cellen, inclusief de kolom- en rijkoppen, die u wilt opmaken.

 2. Kies Opmaak - AutoOpmaak.

 3. Klik op Overige om de eigenschappen te selecteren die in een AutoOpmaak opgenomen moeten worden.

 4. Klik op OK.

  De opmaak wordt op het geselecteerde cellenbereik toegepast.

Notitiepictogram

Als u geen verandering ziet in de kleur van de celinhoud, kiest u Beeld - Waardenmarkering.


Een zelf ontworpen opmaak als een AutoOpmaak instellen:

U kunt een nieuwe AutoOpmaak definiëren die voor alle werkbladen beschikbaar is.

 1. Een blad opmaken.

 2. Kies Bewerken - Alles selecteren.

 3. Kies Opmaak - AutoOpmaak.

 4. Klik op Toevoegen.

 5. In het vak Naam van het dialoogvenster AutoOpmaak toevoegen voert u een naam in voor de opmaak.

 6. Klik op OK.