WEEKNUMMER

Met WEEKNUMMER wordt het weeknummer berekend van het jaar voor de interne datumwaarde, zoals in ODF OpenFormula is gedefinieerd en uitwisselbaar is met andere spreadsheet toepassingen.

Er worden twee systemen van weeknummering ondersteund:

Systeem 1: De week die 1 januari bevat is de eerste week van het jaar en is nummer 1.

Systeem 2: De week die de eerste donderdag van het jaar bevat is week 1. Dat betekent dat week 1 de week is van elk jaar waar 4 januari in zit. ISO 8601 definieert dit systeem en ook dat de week op maandag begint.

Syntaxis

WEEKNUMMER(Getal; Modus)

Getal is het interne datumgetal.

Modus bepaalt het systeem voor het begin van de week en de weeknummering. Deze parameter is optioneel en als het leeg wordt gelaten is de standaardwaarde 1.

1 = zondag, systeem 1

2 = maandag, systeem 1

11 = maandag, systeem 1

12 = dinsdag, systeem 1

13 = woensdag, systeem 1

14 = donderdag, systeem 1

15 = vrijdag, systeem 1

16 = zaterdag, systeem 1

17 = zondag, systeem 1

21 = maandag, systeem 2 (ISO 8601)

150 = maandag, systeem 2 (ISO 8601, voor uitwisselbaarheid met Gnumeric)

Voorbeelden

=WEEKNUMMER(DATUM(01-01-1995);1) geeft 1

=WEEKNUMMER(01-01-1995;2) geeft 52 terug. Als de week op maandag begint, behoort zondag tot de laatste week van het vorige jaar.

=WEEKNUMMER(DATUM(01-01-1995);21) geeft 52. Week 1 start op maandag, 02-01-1995.

=WEEKNUMMER(DATUM(01-01-1999);21) geeft 53. Week 1 start op maandag, 04-01-1999.