WEEKDAG

Geeft de dag van de week terug voor de opgegeven datumwaarde. De dag wordt teruggegeven als een geheel getal tussen 1 (zondag) en 7 (zaterdag) als er geen type of type=1 is gespecificeerd. Andere types staan in de tabel hieronder.

Syntaxis

WEEKDAG(Getal; Methode)

Getal, als datumwaarde, is een decimaal getal waarvoor de dag van de week geretourneerd moet worden.

Type is optioneel en bepaalt het type berekening.

Type

Geeft het nummer van de weekdag

1 of weggelaten

1 (zondag) tot7 (zaterdag). Voor compatibiliteit met Microsoft Excel.

2

1 (maandag) tot (zondag).

3

0 (maandag) tot (zondag)

11

1 (maandag) tot (zondag).

12

1 (dinsdag) tot7 (maandag).

13

1 (woensdag) tot 7 (dinsdag).

14

1 (donderdag) tot 7 (woensdag).

15

1 (vrijdag) tot 7 (donderdag).

16

1 (zaterdag) tot 7 (vrijdag).

17

1 (zondag) tot 7 (zaterdag).


Notitiepictogram

Deze waarden zijn alleen van toepassing op de standaard datumnotatie die u via - LibreOffice Calc - Berekenen geselecteerd hebt.


Voorbeelden

=WEEKDAG("14-06-2000") geeft 4 terug (de parameter Type ontbreekt, daarom wordt de standaardtelling gebruikt. De standaardtelling begint met zondag als dag 1. 14 juni 2000 was een woensdag en daarom dag 4).

=WEEKDAG("24-07-1996";2) geeft 3 terug (de parameter Type is 2, daarom is maandag dag 1. 24 juli 1996 was een woensdag en daarom dag 3).

=WEEKDAG("24-07-1996";2) geeft 4 terug (de parameter Type is 1, daarom is zondag dag 1. 24 juli 1996 was een woensdag en daarom dag 4).

=WEEKDAG("02-05-2017";14) geeft 6 (de parameter Type is 14, daarom is donderdag dagnummer 1. 2 mei 2017 was een dinsdag en daarom dagnummer 6)

=WEEKDAG(NU()) geeft het getal van de huidige dag.

Tippictogram

U kunt een functie maken om aan te geven of een dag in A1 een werkdag is door de functies ALS en WEEKDAG als volgt te gebruiken:
ALS(WEEKDAG(A1;2)<6;"Werkdag";"Weekend")<6;"Business day";"Weekend")