SOM.ALS-functie

Geeft de som van de waarden van de cellen in een bereik die aan meerdere criteria in meerdere bereiken voldoen.

Syntaxis

SUMIFS(Functiebereik; Bereik1; Criterium1 [ ; Bereik2; Criterium2 [;...]]))

Func_Range – required argument. It is a range of cells, a name of a named range or a label of a column or a row containing values for calculating the sum.

Criterion1 – required argument. A string expression representing a logical condition or a cell reference to such string expression. The expression can contain text, numbers, regular expressions or wildcards (if enabled in calculation options).

Range2 – Optional. Range2 and all the following mean the same as Range1.

Criterion2 – Optional. Criterion2 and all the following mean the same as Criterion1.

Waarschuwingspictogram

Func_Range and Range1, Range2... must have the same size, otherwise the function returns err:502 - Invalid argument.


Notitiepictogram

De logische relatie tussen criteria kan worden gedefinieerd als logische EN (conjunctie). Met andere woorden, als en alleen als aan alle gegeven criteria is voldaan, wordt een waarde uit de overeenkomstige cel van de gegeven Functiebereik in de berekening meegenomen.


The function can have up to 255 arguments, meaning that you can specify 127 criteria ranges and criteria for them.

Waarschuwingspictogram

If a cell contains TRUE, it is treated as 1, if a cell contains FALSE – as 0 (zero).


Notitiepictogram

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


Voorbeelden

Overweeg de volgende tabel

A

B

C

1

Productnaam

Verkopen

Ontvangsten

2

potlood

20

65

3

pen

35

85

4

kladblok

20

190

5

boek

17

180

6

etui

niet

niet


Waarschuwingspictogram

Alle onderstaande voorbeelden, bevatten bereiken voor berekening van rij #6, die genegeerd wordt omdat deze tekst bevat.


Eenvoudig gebruik

=AANTAL.ALS(B2:B6;B2:B6;">=20")

Berekent het totaal van de waarden van het bereik B2:B6 die groter dan of gelijk zijn aan 20. Dit geeft 75, omdat de vijfde rij niet aan het criterium voldoet.

=AANTAL.ALS(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Berekent het totaal van de waarden van het bereik C2:C6, die groter zijn dan 70 en overeenkomen met cellen van B2:B6 met waarden groter dan of gelijk aan 20. Dit geeft 275, omdat de tweede en vijfde rij niet voldoen aan tenminste één criterium.

Met behulp van reguliere expressies en geneste functies

=AANTAL.ALS(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Berekent het totaal van de waarden van het bereik C2:C6, die overeenkomen met alle waarden van het bereik B2 B6 behalve de kleinste en de grootste. Dit geeft 255, omdat de derde en vijfde rij niet voldoen aan tenminste één criterium.

=AANTAL.ALS(C2:C6;A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Berekent het totaal van de waarden van het bereik C2:C6, die overeenkomen met alle cellen van het bereik A2: A6, die beginnen met "pen" en alle cellen van het bereik B2:B6 behalve de grootste. Dit geeft 65, want alleen tweede rij voldoet aan alle criteria.

Refereer naar een cel als een criterium

Als u een criterium gemakkelijk moet kunnen veranderen, kunt u dit in een aparte cel opvoeren en gebruik maken van een verwijzing naar deze cel in de voorwaarde van de AANTAL.ALS-functie. De bovenstaande functie kan bijvoorbeeld als volgt worden herschreven:

=AANTAL.ALS(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Als E2 = pen, geeft de functie 65, omdat de koppeling naar de cel wordt vervangen met de inhoud ervan.

Open bestand met voorbeeld: