SECONDE

Retourneert de seconde voor de opgegeven tijdswaarde. De seconde wordt geretourneerd als een geheel getal tussen 0 en 59.

Syntaxis

SECONDE(Getal)

Getal, als tijdswaarde, is een decimaal getal waarvoor de seconde geretourneerd moet worden.

Voorbeelden

=SECONDE(NU()) geeft de huidige seconde terug

=SECONDE(C4) geeft 17 terug als de inhoud van C4 = 12:20:17.