AFTREKKEN.RUW

Trekt getallen van elkaar af, maar zonder het elimineren van kleine afrondingsfouten.

Syntaxis

VERMINDEREN.RUW(aftrekgetal; aftrekker1; aftrekker2; ...)

Trekt de aftrekgetallen af van het aftrekgetal zonder kleine afrondingsfouten te elimineren. De functie moet ten minste twee parameters bevatten.

Voorbeelden

RAWSUBTRACT(0,987654321098765; 0,9876543210987) returns 6,53921361504217E-14

VERMINDEREN.RUW(0,987654321098765) geeft Fout:511 (Ontbrekende variabele) omdat VERMINDEREN.RUW minimaal twee getallen vereist.