IMCOSH-functie

Geeft de cosinus hyperbolicus van een complex getal terug. De cosinus hyperbolicus van een complex getal kan uitgedrukt worden als:

cosh(a+bi)=cosh(a)cos(b)+sinh(a)sin(b)i

Het resultaat wordt weergeven als een tekenreeks en heeft het karakter "i" of "j" als denkbeeldige eenheid.

Notitiepictogram

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


Syntaxis

IMCOSH(Complex getal)

Complex_getal is een complex getal waarvan de cosinus hyperbolicus moet berekend worden.

Notitiepictogram

A Complex getal is een tekenreeks in de vorm "a+bi" of "a+bj", waarbij a en b getallen zijn.
Als hetcomplex getal in feite een reëel getal is (b=0), dan kan het een tekenreeks of een getalswaarde zijn.


Waarschuwingspictogram

De functie geeft altijd een tekenreeks die een complex getal voorstelt.
Als het resultaat een complex getal met één van de delen (a of b) gelijk aan nul is, wordt dat gedeelte niet weergegeven.


Voorbeelden

=IMCOSH("4-3i")
geeft -27.0349456030742-3.85115333481178i.

=IMCOSH(2)
geeft 3.76219569108363 als tekenreeks. Het denkbeeldige deel is gelijk aan nul, zodat deze niet wordt weergegeven in het resultaat.

Open bestand met voorbeeld: