DAGEN360

Retourneert het verschil tussen twee datums op basis van een jaar met 360 dagen dat bij renteberekeningen gebruikt wordt.

Syntaxis

DAGEN360("Datum1"; "Datum2"; Type)

Als Datum2 eerder is dan Datum1 zal de functie een negatief getal teruggeven.

Het optionele argument Type bepaalt het type verschilberekening. Als Type = 0 of als het argument ontbreekt, wordt de Amerikaanse methode (National Association of Securities Dealers of NASD) gebruikt. Als Type <> 0, wordt de Europese methode gebruikt.

Voorbeelden

=DAGEN360("01-01-2000";NU()) geeft het aantal dagen vanaf 1 januari 2000 tot vandaag.