DATUMVERSCHIL

Deze functie geeft het aantal gehele dagen, maanden of jaren terug tussen een Begindatum en een Einddatum.

Syntaxis

DATUMVERSCHIL(Begindatum; Einddatum; Interval)

Begindatum is de datum van waar de berekening wordt uitgevoerd.

Einddatum is de datum tot waar de berekening wordt uitgevoerd. De Einddatum moet later dan de Begindatum zijn.

Interval is tekenreeks, toegelaten waarden zijn "d", "m", "j", "jm", "md" or "jd".

Waarde voor "Interval"

Teruggeven waarde

"d"

Aantal gehele dagen tussen de Begindtum en Einddatum.

"m"

Aantal gehele maanden tussen Begindatum en Einddatum.

"j"

Aantal gehele jaren tussen Begindatum en Einddatum.

"jm"

Aantal gehele maanden wanneer de jaren afgetrokken worden van het verschil tussen Begindatum en Einddatum.

"md"

Aantal gehele dagen wanneer de jaren en maanden afgetrokken worden van het verschil tussen Begindatum en Einddatum.

"jd"

Aantal gehele dagen wanneer de jaren afgetrokken worden van het verschil tussen Begindatum en Einddatum.


Voorbeeld

Verjaardag berekening. Een man werd geboren op 17-04-1974. Vandaag is het 13-06-2012.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"y") geeft 38. =DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"ym") geeft 1. =DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"md") geeft 27. Hij is dus 38 jaar, 1 maand en 27 dagen oud.

=DATUMVERSCHIL("17-04-1974";"13-06-2012";"m") geeft 457, hij leeft dus reeds 457 maanden.

=DATUMVERSCHIL("17-04-1974";"13-06-2012";"d") geeft 13937, hij leeft dus reeds 13937 dagen.

=DATUMVERSCHIL("17-04-1974";"13-06-2012";"jd") geeft 57, zijn verjaardag was 57 dagen geleden.