DATUM

Deze functie berekent een datum die wordt gespecificeerd door jaar, maand en dag en die weergeeft in de opmaak van de cel. De standaardopmaak van een cel die de functie DATUM bevat is de datumopmaak, maar u kunt de cellen met elke andere getalopmaak opmaken.

Syntaxis

DATUM(Jaar; Maand; Dag)

Jaar is een geheel getal tussen 1583 en 9957 of tussen 0 en 99.

In - LibreOffice - Algemeen kunt u instellen vanaf welk jaar een tweecijverig getal herkend wordt als 20xx.

Maand is een geheel getal dat de maand aangeeft.

Dag is een geheel getal dat de dag van de maand aangeeft.

Als de waarden voor maand en dag buiten de grenzen liggen, worden zij overgedragen naar het volgende cijfer. Als u invoert =DATUM(00;12;31) zal het resultaat 31-12-00 zijn. Als u echter invoert =DATUM(00;13;31) zal het resultaat 31-01-01 zijn.

Voorbeeld

=DATUM(00;1;31) levert 31-01-00 op als de celopmaak is ingesteld op DD-MM-JJ.