AANTAL.ALS-functie

Returns the count of cells that meet criteria in multiple ranges.

Syntaxis

AANTALLEN.ALS(Bereik1; Criterium1 [; Bereik2; Criterium2 [; ...]])

Bereik1 – vereist argument. Het is een reeks cellen, een naam van een benoemd bereik of een label van een kolom of een rij met waarden voor het tellen en het zoeken naar de bijbehorende criteria.

Criterion1 – required argument. A string expression representing a logical condition or a cell reference to such string expression. The expression can contain text, numbers, regular expressions or wildcards (if enabled in calculation options).

Range2 – Optional. Range2 and all the following mean the same as Range1.

Criterion2 – Optional. Criterion2 and all the following mean the same as Criterion1.

Waarschuwingspictogram

Range1, Range2, ... and Criterion1, Criterion2, ... must have the same size, otherwise the function returns err:502 - Invalid argument.


Notitiepictogram

De logische relatie tussen criteria kan worden gedefinieerd als logische EN (conjunctie). Met andere woorden, als en alleen als aan alle gegeven criteria is voldaan, wordt een waarde uit de overeenkomstige cel van de gegeven Functiebereik in de berekening meegenomen.


The function can have up to 255 arguments, meaning that you can specify 127 criteria ranges and criteria for them.

Waarschuwingspictogram

If a cell contains TRUE, it is treated as 1, if a cell contains FALSE – as 0 (zero).


Notitiepictogram

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


Voorbeelden

Overweeg de volgende tabel

A

B

C

1

Productnaam

Verkopen

Ontvangsten

2

potlood

20

65

3

pen

35

85

4

kladblok

20

190

5

boek

17

180

6

etui

niet

niet


Waarschuwingspictogram

Alle onderstaande voorbeelden, bevatten bereiken voor berekening van rij #6, die genegeerd wordt omdat deze tekst bevat.


Eenvoudig gebruik

=AANTALLEN.ALS(B2:B6">=20")

Telt het aantal rijen van het bereik B2:B6 die waarden groter dan of gelijk aan 20 bevatten. Dit geeft 3, omdat de vijfde en zesde rij niet aan het criterium voldoen.

=AANTALLEN.ALS(B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Telt het aantal rijen dat tegelijkertijd waarden groter dan 70 bevatten in het bereik C2:C6 en waarden groter dan of gelijk aan 20 in het bereik B2:B6. Dit geeft 2, omdat de tweede, de vijfde en de zesde rij niet voldoen aan tenminste één criterium.

Met behulp van reguliere expressies en geneste functies

=AANTAL.ALS(B2:B6;"[:Alpha:]*")

Telt het aantal rijen in het bereik B2:B6 die alleen alfabetische symbolen bevatten. Dit geeft 1, want alleen de zesde rij voldoet aan het criterium.

=AANTAL.ALS(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Telt het aantal rijen in het bereik B2:B6 met uitzondering van rijen die minimum en maximum waarden van dit bereik bevatten. Dit geeft 2, omdat de derde, vijfde en zesde rij niet voldoen aan tenminste één criterium.

=AANTAL.ALS(A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Telt het aantal rijen die overeenkomen met alle cellen van het bereik A2:A6 die beginnen met "pen" en alle cellen van het bereik B2:B6 met uitzondering van zijn maximum. Dit geeft 1, want alleen de tweede rij voldoet aan alle criteria.

Verwijs naar een cel als een criterium

Als u een criterium gemakkelijk moet kunnen veranderen, kunt u dit in een aparte cel opvoeren en gebruik maken van een verwijzing naar deze cel in de voorwaarde van de AANTAL.ALS-functie. De bovenstaande functie kan bijvoorbeeld als volgt worden herschreven:

=AANTAL.ALS(A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Als E2 = pen, geeft de functie 1, omdat de verwijzing naar de cel wordt vervangen met de inhoud ervan en het werkt als een hierboven genoemde functie.

Open bestand met voorbeeld: