Geldigheid

definieert welke gegevens geldig zijn voor een geselecteerde cel of celbereik.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Geldigheid.


Tippictogram

U kunt ook een keuzelijst uit de werkbalk Besturingselementen invoegen en deze lijst aan een cel koppelen. Op deze manier kunt u de geldige waarden specificeren op de pagina Gegevens van het eigenschappenvenster van de keuzelijst.


Criteria

Definieert welke geldigheidsregels kunnen worden geaccepteerd voor de geselecteerde cel(len).

Invoerhulp

Voer het bericht in dat weergegeven moet worden wanneer de cel of het celbereik in het blad wordt geselecteerd.

Foutmelding

Definieer de foutmelding die weergegeven moet worden wanneer er ongeldige gegevens in een cel worden ingevoerd.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.