Draaitabel

Specificeer de lay-out van de tabel die door de draaitabel gegenereerd wordt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Draaitabel. In het dialoogvenster Bron selecteren, kies de optie Huidige selectie.

Kies Invoegen - Draaitabel. In het dialoogvenster Bron selecteren kiest u de optie In LibreOffice In LibreOffice aangemelde gegevensbron. Klik op OK om het dialoogvenster Gegevensbron selecteren op te roepen.


Draaitabel

De draaitabel geeft gegevensvelden als knoppen weer die u kunt slepen en neerzetten om de draaitabel te specificeren.

Lay-out

U kunt de lay-out van een draaitabel definiëren door gegevensveldknoppen te slepen en in de gebieden Paginavelden, Rijvelden, Kolommen en Gegevens neer te zetten. U kunt via slepen en neerzetten ook de gegevensvelden op een draaitabel opnieuw schikken.

LibreOffice voegt automatisch een label toe aan knoppen die in het gebied voor Gegevens gesleept worden. De label bestaat uit de naam van een gegevensveld en de formule waarmee de gegevens gemaakt zijn.

Dubbelklik op een knop in het gebied voor Gegevens om het dialoogvenster Gegevensveld te openen, als u de functie wilt wijzigen die door een gegevensveld gebruikt wordt. U kunt ook op knoppen in het gebied voor Rijvelden of Kolommen dubbelklikken.

Meer

Toont of verbergt extra opties voor het definiëren van de draaitabel.

Resultaat

Specificeer de instellingen voor weergave van de resultaten van de draaitabel.

Selectie uit

Selecteer het gebied dat de gegevens bevat voor de huidige draaitabel.

Resultaten naar

Selecteer het gebied waar de resultaten van de draaitabel moeten worden weergegeven.

Verkleinen/Maximaliseren

Klik op het pictogram Verkleinen om de grootte van het dialoogvenster aan te passen aan de grootte van het invoerveld. U kunt dan de benodigde verwijzing in het blad gemakkelijker markeren. De pictogrammen worden vervolgens automatisch omgezet naar het pictogram Maximaliseren. Klik op dit pictogram om de oorspronkelijke grootte van het dialoogvenster te herstellen.

Het dialoogvenster wordt automatisch geminimaliseerd als u met de muis in een werkblad klikt. Zodra u de muisknop loslaat, wordt het dialoogvenster hersteld en het referentiebereik, gedefinieerd met de muis, wordt in het document geaccentueerd door een blauw kader.

Pictogram

Verkleinen

Pictogram

Maximaliseren

Waarschuwingspictogram

Als het geselecteerde gebied gegevens bevat, worden de gegevens door de draaitabel overschreven. Wilt u voorkomen dat bestaande gegevens verloren gaan, laat de draaitabel dan automatisch het weergavegebied voor de resultaten selecteren.


Lege rijen negeren

Negeert lege velden in de gegevensbron.

Categorieën opsporen

Wijst automatisch rijen zonder labels toe aan de categorie van de rij er boven.

Saldo kolommen

Berekent het totaal generaal van de kolomberekening en geeft dit weer.

Saldo rijen

Berekent het totaal generaal van de rijberekening en geeft dit weer.

Filter toevoegen

Voegt de knop Filteren toe aan draaitabellen die op werkbladgegevens gebaseerd zijn.

Opent het dialoogvenster Filteren.

Analyseren inschakelen

Selecteer dit vakje en dubbelklik op een itemlabel in de tabel om details voor het item te tonen of verbergen. Hef de selectie van dit vakje op en dubbelklik op een cel in de tabel om de inhoud van de cel te bewerken.

Zo kunt u details in een draaitabel bekijken:

U kunt het volgende doen:

Als u dubbelklikt op een veld dat aangrenzende velden op hetzelfde niveau heeft, wordt het dialoogvenster Detail weergeven geopend:

Detail weergeven

Kies het veld waarvan u de details wilt zien.