Groeperen

Definieert het geselecteerde celbereik als een groep rijen of kolommen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Groeperen en overzicht maken - Groeperen.

F12

Op de werkbalk Werktuigen klikt u op

Pictogram

Groeperen


Wanneer u een celbereik groepeert, verschijnt er een overzichtspictogram in de marges naast de groep. U kunt hierop klikken om de groep te verbergen of weer te geven. U heft de groepering van de selectie op door Gegevens - Groeperen en overzicht maken - Groepering opheffen te kiezen.

Opnemen

Rijen

Groepeert de geselecteerde rijen.

Kolommen

Groepeert de geselecteerde kolommen.