Details weergeven

Klik hier om verborgen werkbladgebieden weer te geven.

To hide a selected group, choose Data - Group and Outline – Hide Details.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Groeperen en overzicht maken - Details weergeven.