Meerdere bewerkingen

Hiermee past u dezelfde formule toe op verschillende cellen, maar met verschillende parameterwaarden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Meerdere bewerkingen.


Meerde bewerkingen toepassen

Notitiepictogram

Het vakje Rij of Kolom moet een verwijzing naar de eerste cel van het geselecteerde bereik bevatten.


Notitiepictogram

Bij exporteren naar Microsoft Excel moet u er op letten dat de cellen met de formule in Excel zich altijd moeten bevinden in volledig gedefinieerde posities ten opzichte van het gegevensbereik.


Standaard

Formules

Voer hier de verwijzingen in naar de cellen die de formules bevatten waarop Meerdere bewerkingen moet worden toegepast.

Rij

Voer de verwijzing naar de invoer-cel in die u als een variabele wilt gebruiken voor de rijen in de gegevenstabel.

Kolom

Voer de verwijzing naar de invoer-cel in die u als een variabele wilt gebruiken voor de kolommen in de gegevenstabel.

Verkleinen/Maximaliseren

Klik op het pictogram Verkleinen om de grootte van het dialoogvenster aan te passen aan de grootte van het invoerveld. U kunt dan de benodigde verwijzing in het blad gemakkelijker markeren. De pictogrammen worden vervolgens automatisch omgezet naar het pictogram Maximaliseren. Klik op dit pictogram om de oorspronkelijke grootte van het dialoogvenster te herstellen.

Het dialoogvenster wordt automatisch geminimaliseerd als u met de muis in een werkblad klikt. Zodra u de muisknop loslaat, wordt het dialoogvenster hersteld en het referentiebereik, gedefinieerd met de muis, wordt in het document geaccentueerd door een blauw kader.

Pictogram

Verkleinen

Pictogram

Maximaliseren