Afdrukbereik bewerken

Opent het dialoogvenster Afdrukbereiken bewerken dat u in staat stelt het afdrukbereik te bewerken. Bovendien kunt u de rijen of kolommen aangeven die op elke pagina moeten worden herhaald.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Afdrukbereiken - Bewerken.


Rijen of kolommen op elke pagina afdrukken

Afdrukbereiken op een werkblad definiëren

Afdrukbereik

In dit veld kunt u een vastgesteld afdrukbereik wijzigen.

Selecteer -geen- om een gedefinieerde afdrukbereik in het huidige werkblad te verwijderen. Selecteer -gehele werkblad- om het huidige blad als afdrukbereik in te stellen. Selecteer -selectie- om het geselecteerde gebied van een werkblad als afdrukbereik te definiëren. Door -gebruikergedefinieerd- te selecteren, kunt u een afdrukbereik definiëren dat u al heeft gedefinieerd bij het gebruik van Opmaak - Afdrukbereiken - Definiëren command. Als u een bereik een naam heeft gegeven met de opdracht Blad - Benoemde bereiken en expressies - Defineer, zal deze naam worden weergegeven en kan worden geselecteerd in de keuzelijst.

In het rechter tekstveld kunt u een afdrukbereik in de vorm van een verwijzing invoeren of als een afdrukbereik. Als de cursor zich in het Afdrukbereik tekstveld bevindt, kunt u het afdrukbereik in het werkblad ook selecteren met de muis.

Verkleinen/Maximaliseren

Klik op het pictogram Verkleinen om de grootte van het dialoogvenster aan te passen aan de grootte van het invoerveld. U kunt dan de benodigde verwijzing in het blad gemakkelijker markeren. De pictogrammen worden vervolgens automatisch omgezet naar het pictogram Maximaliseren. Klik op dit pictogram om de oorspronkelijke grootte van het dialoogvenster te herstellen.

Het dialoogvenster wordt automatisch geminimaliseerd als u met de muis in een werkblad klikt. Zodra u de muisknop loslaat, wordt het dialoogvenster hersteld en het referentiebereik, gedefinieerd met de muis, wordt in het document geaccentueerd door een blauw kader.

Pictogram

Verkleinen

Pictogram

Maximaliseren

Te herhalen rijen

Kies één of meer rijen om af te drukken op elke pagina. Voer in het tekstveld aan de rechterkant de rij verwijzing in, bijv. "1" of "$1" of "$2:$3". De keuzelijst geeft dan -door gebruiker gedefinieerd- weer. U kunt ook -geen- selecteren om een gedefinieerde rij-herhaling te verwijderen.

U kunt rij-herhaling ook instellen door met de muis in het werkblad te slepen als de cursor zich in het Te herhalen rijen tekstveld bevindt.

Verkleinen/Maximaliseren

Klik op het pictogram Verkleinen om de grootte van het dialoogvenster aan te passen aan de grootte van het invoerveld. U kunt dan de benodigde verwijzing in het blad gemakkelijker markeren. De pictogrammen worden vervolgens automatisch omgezet naar het pictogram Maximaliseren. Klik op dit pictogram om de oorspronkelijke grootte van het dialoogvenster te herstellen.

Het dialoogvenster wordt automatisch geminimaliseerd als u met de muis in een werkblad klikt. Zodra u de muisknop loslaat, wordt het dialoogvenster hersteld en het referentiebereik, gedefinieerd met de muis, wordt in het document geaccentueerd door een blauw kader.

Pictogram

Verkleinen

Pictogram

Maximaliseren

Te herhalen kolommen

Kies één of meer kolommen om af te drukken op elke pagina. Voer in het tekstveld aan de rechterkant de kolom verwijzing in, bijv. "A" of "AB" of "$C:$E". De keuzelijst geeft dan -door gebruiker gedefinieerd- weer. U kunt ook -geen- selecteren om een gedefinieerde kolomherhaling te verwijderen.

U kunt ook herhalende kolommen definiëren door met de muis in het werkblad te slepen als de cursor zich in het tekstveld Te herhalen kolommen bevindt.

Verkleinen/Maximaliseren

Klik op het pictogram Verkleinen om de grootte van het dialoogvenster aan te passen aan de grootte van het invoerveld. U kunt dan de benodigde verwijzing in het blad gemakkelijker markeren. De pictogrammen worden vervolgens automatisch omgezet naar het pictogram Maximaliseren. Klik op dit pictogram om de oorspronkelijke grootte van het dialoogvenster te herstellen.

Het dialoogvenster wordt automatisch geminimaliseerd als u met de muis in een werkblad klikt. Zodra u de muisknop loslaat, wordt het dialoogvenster hersteld en het referentiebereik, gedefinieerd met de muis, wordt in het document geaccentueerd door een blauw kader.

Pictogram

Verkleinen

Pictogram

Maximaliseren