Pagina-opmaakprofiel

Opent een dialoogvenster waarin u de verschijningsvorm van alle pagina's in uw document kunt instellen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Pagina.


Beheren

Stel de opties voor het geselecteerde opmaakprofiel in.

Pagina

Hiermee kunt u pagina-layouts voor documenten met één en meerdere pagina's definiëren, evenals een nummering en papierformaten.

Randen

Stelt de randopties in voor de geselecteerde objecten in Writer of Calc.

Achtergrond

Stel de achtergrondkleur of -afbeelding in.

Koptekst

Voegt een koptekst aan de huidige paginastijl toe. Een koptekst is een gebied in de bovenste paginamarge waaraan u tekst of afbeeldingen kunt toevoegen.

Voettekst

Voegt een voetteksttoe aan het huidige pagina-opmaakprofiel. Een koptekst is een gebied in de bovenste paginamarge waaraan u tekst of afbeeldingen kunt toevoegen.

Blad

Op dit tabblad kunt u de elementen specificeren die in het afgedrukte document moeten worden opgenomen. Bovendien kunt u de afdrukvolgorde instellen, het nummer van de eerste pagina en de paginagrootte.

Herstellen

Wijzigingen op het huidige tabblad herstellen naar de instellingen die van kracht waren toen het dialoogvenster werd geopend. Wanneer u het dialoogvenster sluit, verschijnt geen bevestigingsvenster.