Cel-attributen

Gebruik deze opdracht om uit een verscheidenheid van opmaakopties te kiezen en om eigenschappen aan de geselecteerde cellen toe te kennen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Blad - Cellen .


Getallen

Specificeer de opmaakopties voor de geselecteerde cel(len).

Lettertype

Hier vindt u functies om lettertypen, lettertype-uiterlijk, tekengrootte, taal en kleur te bewerken.

Uitlijning

Stelt de uitlijningsopties voor de inhoud van de huidige cel, of de geselecteerde cellen in.

Aziatische typografie

Stel de typografische opties voor cellen of alinea's in bestanden in Aziatische talen in Kies Language Settings - Languages in het dialoogvenster Opties, en selecteer dan het vak Ingeschakeld in het gebied Ondersteuning voor Aziatische talen om de ondersteuning voor Aziatische talen in te schakelen. De opties voor de Aziatische typografie worden genegeerd in HTML-documenten.

Randen

Stelt de randopties in voor de geselecteerde objecten in Writer of Calc.

Achtergrond

Stel de achtergrondkleur of -afbeelding in.

Celbeveiliging

Definieert beveiligingsopties voor geselecteerde cellen.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.