Koppeling naar externe gegevens

Voegt gegevens van een HTML-, Calc-, CSV- of Excel-bestand als koppeling in het huidige blad in. De gegevens moeten zich binnen een benoemd bereik bevinden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Blad - Koppeling naar externe gegevens.


URL van de externe gegevensbron.

Voer de naam in van de URL die de gegevens bevat die u wilt invoegen en druk dan op Enter. Alleen dan zal de URL vanuit het netwerk of bestandssysteem worden aangeroepen.

Notitiepictogram

Een dialoogvenster voor het importeren van CSV-gegevens verscheindt wanneer een extern CSV-bestand wordt gekoppeld.


Beschikbare tabellen/bereiken

Selecteer de tabel of het gegevensbereik die/dat u wilt invoegen.

Bijwerken alle

Voer het aantal seconden in waarna de externe gegevens opnieuw in het huidige document worden geladen.